• Čeština
 • English
 • Izolátory pro elektrostatické filtry (ESP)

  ESPI Europe je specialistou v konstrukci, výrobě a distribuci izolátorů pro elektrostatické odlučovače (filtry / elektrofiltry / elektroodlučovače). Umíme nabídnout izolátory, které máme ve stadardním katalogovém provedení, ale i výrobu ve vámi uvedených rozměrech na zakázku. Pro předložení obchodní nabídky nám stačí, abyste nám napsali a sdělili požadované rozměry, provozní napětí filtru, maximální provozní teplotu plynu v elektrofiltru (nebo teplotu v komoře nosného izolátoru), potřebný počet kusů izolátorů a orientačně termín dodání. V mnoha případech jsme schopni dodat přímo z našich skladových zásob v řádu dnů, u většího množství bude výroba izolátorů provedena na zakázku a termín sjednán dle naláhavosti potřeb koncového uživatele elektrostatického odlučovače. 

  espi-electrostatic-precipitator-esp-support-insulator

  PODPĚRNÉ / NOSNÉ IZOLÁTORY

  Účelem podpěrného izolátoru v elektrostatickém odlučovači je nést sběrné desky, což jsou vysokonapěťové kladně nabité elektrody z válcovaného plechu, a izolovat je od pouzdra elektrostatického odlučovače. Keramické podpěrné, někdy nazývané i nosné, izolátory mohou mít cylidrický nebo konický tvar a jsou vyrobeny z keramiky, která plní izolační funkci a je odolná vůči vysokému tlaku a teplotě. Stadardně dodáváme izolátory odolné do 400 st. C. Pro některé provozy mohou být vhodnější izolátory pro teploty do 500 st. C. z hmoty s vysokým obsahem obsahu hlinitého (Al2O3).

  STĚNOVÉ PRŮCHODKY

  Funkcí nástěnné průchodky v elektrostatickém filtru je umožnit průchod elektrického vodiče stěnou z vnějšího prostředí od napájecího zdroje do komory s podpěrným izolátorem. Průchodkové izolátory mohou mít rovný povrch tělesa, stříškový nebo vlnkovitý tvar, a to v závislosti na požadované povrchové dráze.

  espi-electrostatic-precipitator-esp-wall-bushing-insulator
  espi-electrostatic-precipitator-esp-shaft-insulator

  KRUTOVÉ / ROTAČNÍ IZOLÁTORY

  Úlohou krutového někdy nazývaného rotačního izolátoru v elektrofiltru je umožnit otáčení tyče oklepávacího systému. Tato tyč iniciuje pohyb kladívek, které jemně poklepávají na sběrné elektrody v elektrostatickém odlučovači. Toto poklepávání slouží k uvolnění prachu z elektrod a jejich účinnému čištění. Důležitou charakteristikou těchto izolátorů je požadavek na pevnost v krutu.

  ODPOROVÉ IZOLÁTORY

  Tlumící odporové izolátory hrají zásadní roli při pohlcování vyšších harmonických složek přítomných v sekundárním obvodu usměrňovacího transformátoru. Tato absorpce pomáhá předcházet rezonanci ve výstupním obvodu a následně chránit usměrňovací transformátor. K dosažení této ochrany by měly být na výstupní svorce usměrňovacího transformátoru instalovány izolátory odporů.

  espi-electrostatic-precipitator-esp-damping-resistance-insulator
  espi-electrostatic-precipitator-anti-sway-bar

  VYSOKOHLINITÉ IZOLÁTORY

  Izolátory s vysokým obsahem oxidu hlinitého jsou vyrobeny z materiálů obsahujících 95% podíl Al2O3 v keramické hmotě. Tyto izolátory jsou zvláště vhodné pro použití v elektrostatických filtrech pracujících při zvýšených teplotách dosahujících až 500 stupňů Celsia. Vykazují zvýšenou schopnost snášet tepelné šoky a mohou se pochlubit pozoruhodnou mechanickou pevností. Obvykle jejich povrch zůstává neglazovaný. Z této hmoty vyrábíme podpěrné izolátory, stabilizační tyče, stabilizační desky, průchodky nebo tyčové izolátory.

  Kontaktujte nás